Prague Pagan Pride Day

RITUÁL · WORKSHOPY · CHARITA · MÉDIA

Sdružení Bohyně

Sdružení Bohyně je wiccanská organizace, které se věnuje především propagaci a zpřístupnění pohanství a otázek ženské spirituality.

Mezi hlavní prostředky uvedené činnosti patří vedení internetového magazínu Bohyně.net a dále pořádání zcela otevřených rituálů ke všem svátkům Kola roku.

Kromě těchto rituálů sdružení organizuje workshopy, a kurzy, kde se účastníci mohou zapojit do jednotlivých pohanských aktivit a dozvědět se něco nejen o pohanské praxi.

Členové sdružení se aktivně podílejí na organizaci a realizaci tuzemských i zahraničních pohanských akcí a poskytují lektorskou činnost.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte stránky www.bohyne.net.