Prague Pagan Pride Day

RITUÁL · WORKSHOPY · CHARITA · MÉDIA

Co je Pagan Pride

Pagan Pride je celosvětová nezisková akce zasvěcená eliminaci předsudků a náboženské diskriminace skrze vzdělávání, aktivismus, charitu a komunitu. Rok co rok překonává tato událost rekordy v počtu návštěvníků, tunách jídla a zboží vybraného pro místní potravinové banky, zvířecí útulky a další dobročinné organizace.

Tento festival, otevřený široké veřejnosti, nabízí den naplněný zábavou i vzděláváním ve formě sociálních a duchovních aktivit. Účastníci jsou srdečně zváni k návštěvě workshopů, shlédnutí rituálu a setkání s místními pohanskými skupinami.